Director: Alexey Smirnov
DOP: Maksim Arkatov
Production Design:
Daria Balashowa

Producer: Sergey Chernousov
Agency: Condé Nast

Cast: Yuliya Sukhinova

Food Stylist: Natalia Gribulya
Editor: Ksenia Galyga
Composer: Georgy Khimoroda